Categori - Tai Bwyta / Caffis / Tafarnau/Pryd-ar-Glyd

Aleanders2.jpg
Alexander's
phone icon.png
07912 159802
52 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug CH7 1BH

Rydym newydd lansio ein Pizza Carreg Bob newydd i Fynd. Mae ein holl Pizzas cartref yn defnyddio elfennau ffres o’r ansawdd uchaf.

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
email.png
blank.jpg
Daniel Owen Community centre.jpg
Canolfan Gymuned Daniel Owen
phone icon.png
01352 754792
Canolfan Siopa Daniel Owen, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AB

Caffi’n cynnig prydau i’w bwyta i mewn ac i fynd. Fel canolfan CommUnedy wrth galon yr Wyddgrug, rydym hefyd yn llogi ystafelloedd ar gyfer grwpiau a busnesau a chynnal pob math o achlysuron.

Cynnig Taleb-

Eich dewis o ddiod am ddim 

facebook.jpg
email.png
blank.jpg
Fat Boar.jpg
Fat Boar
phone icon.png
01352 759890
17 Stryd Caer, Yr Wyddgrug CH7 1EG

Bar a thŷ bwyta annibynnol sy’n cynnig bwyd bendigedig, gwasanaeth gwych, diodydd delfrydol ac awyrgylch heb ei ail.

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Grays Kiosk.jpg
Grays Kiosk 
phone icon.png
N/A
Canolfan Siopa Daniel Owen, Yr Wyddgrug CH7 1AP

Busnes bwyd a diod parod sy'n gwerthu bwyd poeth ac oer ac, os oes modd yn y byd,  byddwn yn defnyddio cynhwysion lleol.  Rydym hefyd yn cynnig prydau arbennig y dydd.

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Just Steak.jpg
Just Steak
phone icon.png
01352 759225
56 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug CH7 1BH

Stecdy bach annibynnol yw Just Steak. Pleidleisiwyd yn Stecdy Rhif 1 yng Nghymru 2020. Just Steak yw’r unig stecdy sy’n gweini darnau anodd eu cael fel “Bullet Steak”, “Bed Steak” a “Tres-Major Steak”… Caiff ein holl gig eidion ei aeddfedu dros am o leiaf 30 diwrnod ac rydym yn cigydda’n fewnol. 

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Latte Lottie.jpg
Latte Lottie
phone icon.png
01352 748695
5 Canolfan Siopa Daniel Owen, Yr Wyddgrug CH7 1AP

Bwyd ffres wedi’i goginio gartref ac wedi’i brynu oddi wrth gyflenwyr lleol; Daniel Morris Butchers, Henllan Bread, Jones Price, Sandra's Cakes and Buffets.  Busnes teuluol ydym ni sy’n ceisio darparu bwyd o safon uchel am brisiau rhesymol. 

Cynnig Taleb-

Brecwast bach, brechdan grasu neu frechdan am £5.00                (o ddydd Llun i Gwener)

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Lovelies delights.jpg
Lovelies Delights
phone icon.png
01352 757836
46 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug CH7 1BQ

Mwy na siop goffi a dewis braf yn lle ystafell de, mae Lovelies Delights yn cynnig coffi organig Masnach Deg, te rhydd lleol a theisenni nodedig ynghyd â bwyd ffres, a wnaed â llaw. O frecwast i ginio a the’r prynhawn, waeth ba bryd yr ymwelwch, fe fydd rhywbeth newydd i roi cynnig arno bob tro.

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
email.png
Website link.png
MAH.jpg
Mold Alehouse
phone icon.png
01352 218188
2 Siambrau’r Iarll, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1 AL 

Meicrodafarn sy’n gwerthu cwrw casgen, cwrw artisan, gwir seidr, gwin, prosecco, diodydd ysgafn, byrbrydau tafarn, caniau a photeli i’w hyfed yn y dafarn neu gartref.   Gallwch ein dilyn ar Gweplyfr er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf un bob dydd.
 

Cynnig Taleb-

N/A

facebook.jpg
email.png
blank.jpg
Spoons & Forks.jpg
Spoons & Forks
phone icon.png
01352 754612
1 Siambrau’r Iarll, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1 AL 

Bistro’n gweini brecwast, cinio, te’r prynhawn a phryd min nis arbennig. Teisenni a diodydd. Addas ar gyfer ymborth figan a rhydd o lwten.

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Sushi Bar.jpg
Sushibar Mold
phone icon.png
07787 953563
Canolfan Siopa Daniel Owen, Yr Wyddgrug CH7 1AP

Rydym yn gwneud Swshi ffres 'ar archeb' a byddwn yn defnyddio cynnyrch lleol os oes modd.  Mae gennym ddewis gwych o Swshi llysieuol, cyw iâr, toffw a physgod yn ogystal â diodydd a seigiau ychwanegol traddodiadol.

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Thai.jpg
Thai Kitchen 
phone icon.png
07517 391847
Tŷ’r Abaty, Stryd Gaer, Yr Wyddgrug CH7 1EG

Mae gan The Thai Kitchen fwydlen lawn o brydau Thai blasus, ac mae popeth wedi’i goginio â chynhwysion ffres. Un o bentref Loei (yng Ngogledd-ddwyrain Gwlad y Thai) yw Aom yn wreiddiol, ac ef yw’r Pen-cogydd.  Yn ôl diwylliant y Thaiaid maent yn bwydo eu gwesteion trwy roi iddynt fwyd gwirioneddol flasus sy’n ddigon i dynnu’r dŵr o dannedd unrhyw un.

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
email.png
Website link.png
The Gathering.jpg
The Gathering
phone icon.png
07434 504807
1A Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AX

Siop goffi’n gweini coffi lleol a theisenni a bwyd pob cartref

Cynnig Taleb-

Americano neu bot o de am ddim gydag unrhyw frechdan / torthen frecwast, brechdan neu salad.

facebook.jpg
email.png
blank.jpg
Venue Alexandra.jpg
Venue Alexandra, Clwb Pêl-droed Mold Alex
phone icon.png
07958074124
Alyn Park, Denbigh Road, Mold CH7 1FT

Rydym yn glwb pêl-droed lleol gyda chaffi a bar trwyddedig ac ystafell achlysuron i’w harchebu hefyd ar gyfer partïon ac achlysuron preifat. 

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
email.png
blank.jpg
Woodworks.jpg
Woodworks Café
phone icon.png
01352 752555
Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 4HE

Caffi’n gweini cynnyrch cartref a lleol, gyda lle i eistedd oddi allan. 

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Y Baedd Bach.jpg
Y Baedd Bach
phone icon.png
01352 754175
4-5 Y Groes, Yr Wyddgrug CH7 1ER

Siop goffi ynghanol tref yr Wyddgrug.

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg