Categori - Tai Bwyta / Caffis / Tafarnau

Alexander's
07912 159802
52 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug CH7 1BH

Rydym newydd lansio ein Pizza Carreg Bob newydd i Fynd. Mae ein holl Pizzas cartref yn defnyddio elfennau ffres o’r ansawdd uchaf.

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
email.png
APesto 
07590 599447
Dolphin (Maes Parcio Cefn), Stryd Fawr, Yr Wyddgrug CH7 1BH 

Rydym yn gwneud pitsa o elfennau ffres yn arddull Napoli. Mae gennym fwydlen figan helaeth. Surdoes 100%. Cynhwysion o’r safon orau.  

Cynnig Taleb-

Pitsa am £5 yn unig (dewis unrhyw bitsa £8 neu lai).

Cynnig ar gael Mercher-Gwener yn unig 

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Canolfan Gymuned Daniel Owen
01352 754792
Canolfan Siopa Daniel Owen, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AB

Caffi’n cynnig prydau i’w bwyta i mewn ac i fynd. Fel canolfan CommUnedy wrth galon yr Wyddgrug, rydym hefyd yn llogi ystafelloedd ar gyfer grwpiau a busnesau a chynnal pob math o achlysuron.

Cynnig Taleb-

Eich dewis o ddiod am ddim 

email.png
Fat Boar
01352 759890
17 Stryd Caer, Yr Wyddgrug CH7 1EG

Bar a thŷ bwyta annibynnol sy’n cynnig bwyd bendigedig, gwasanaeth gwych, diodydd delfrydol ac awyrgylch heb ei ail.

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Just Steak
01352 759225
56 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug CH7 1BH

Stecdy bach annibynnol yw Just Steak. Pleidleisiwyd yn Stecdy Rhif 1 yng Nghymru 2020. Just Steak yw’r unig stecdy sy’n gweini darnau anodd eu cael fel “Bullet Steak”, “Bed Steak” a “Tres-Major Steak”… Caiff ein holl gig eidion ei aeddfedu dros am o leiaf 30 diwrnod ac rydym yn cigydda’n fewnol. 

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Lovelies Delights
01352 757836
46 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug CH7 1BQ

Mwy na siop goffi a dewis braf yn lle ystafell de, mae Lovelies Delights yn cynnig coffi organig Masnach Deg, te rhydd lleol a theisenni nodedig ynghyd â bwyd ffres, a wnaed â llaw. O frecwast i ginio a the’r prynhawn, waeth ba bryd yr ymwelwch, fe fydd rhywbeth newydd i roi cynnig arno bob tro.

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Spoons & Forks
01352 754612
1 Siambrau’r Iarll, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1 AL 

Bistro’n gweini brecwast, cinio, te’r prynhawn a phryd min nis arbennig. Teisenni a diodydd. Addas ar gyfer ymborth figan a rhydd o lwten.

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
The Gathering
07434 504807
1A Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AX

Siop goffi’n gweini coffi lleol a theisenni a bwyd pob cartref

Cynnig Taleb-

Americano neu bot o de am ddim gydag unrhyw frechdan / torthen frecwast, brechdan neu salad.

facebook.jpg
email.png
Venue Alexandra, Clwb Pêl-droed Mold Alex
07958074124
Alyn Park, Denbigh Road, Mold CH7 1FT

Rydym yn glwb pêl-droed lleol gyda chaffi a bar trwyddedig ac ystafell achlysuron i’w harchebu hefyd ar gyfer partïon ac achlysuron preifat. 

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
email.png
Woodworks Café
01352 752555
Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 4HE

Caffi’n gweini cynnyrch cartref a lleol, gyda lle i eistedd oddi allan. 

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Y Baedd Bach
01352 754175
4-5 Y Groes, Yr Wyddgrug CH7 1ER

Siop goffi ynghanol tref yr Wyddgrug.

Cynnig Taleb-

AMH

facebook.jpg

© 2020 Cyngor Tref yr Wyddgrug.