Categori - Gwella Cartrefi / Llogi

Academy of design.jpg
Academy of Design
phone icon.png
01352 751567
blank.jpg
36 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ES

Busnes teuluol cyfeillgar a dibynadwy, a sefydlwyd yn 1998, ar gyfer dylunio a gosod Prydeinig, ceginau ac ystafelloedd gwely gosod o safon. Gallu gwneud pob prosiect o’i ddechrau i’w ddiwedd. 

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Andersons blinds.jpg
Anderson Blinds
phone icon.png
01352 752467
facebook.jpg
4 Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AJ

Busnes teuluol yn gwerthu llenni, bleindiau, eitemau dodrefnu’r cartref. Rydym yn cynnig gwasanaeth cyflenwi, mesur a gosod. Mae holl gynhyrchion wrth fesur.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

KMA.jpg
KMA Tool Hire & Sales
phone icon.png
01352 873511
facebook.jpg
Uned 8, Parc Busnes Broncoed, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1HP 

Rydym yn gwmni llogi, gwerthu a chreu atebion annibynnol lleol sy’n cynnig llogi offer, gwerthu offer, ategolion offer, Cyfarpar Diogelu Personol, offer coedwigaeth, offer garddio, dillad arolygu, nwyddau traul a rhannau diogel ac o safon i’w gwsmeriaid; yn brydlon ac am bris cystadleuol.  

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

10% oddi ar brisiau gwerthu a llogi

Kitchen Studio.jpg
Mold Kitchen Studio
phone icon.png
01352 217061
facebook.jpg
4 Canolfan Siopa Daniel Owen, Yr Wyddgrug CH7 1AP

Rydym yn darparu gwasanaeth dylunio a gosod ceginau at chwaeth y cwsmer, a chynnig dull personol o gynorthwyo'n cwsmeriaid i ddylunio eu cegin berffaith.  Hefyd, pan fydd cwsmer yn cysylltu â ni i ddechrau byddwn yn sicrhau mai'r tîm sy'n ymateb iddynt yw'r union un tîm sy'n dylunio, gwerthu a gosod y cynnyrch.  Ar ben hynny rydym yn gwerthu amrywiaeth fawr o nwyddau gwyn.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Gostyngiad o 10% ar bris yr holl offer diateg