Categori - Gwresogi/Phlymwaith

CP Heating.jpg
CP Heating & Plumbing
phone icon.png
07767777204
Yr Wyddgrug

Cwmni plymwaith a gwresogi lleol yn yr Wyddgrug, ac rydym yn cynnig gwasanaeth proffesiynol a chyfeillgar yn y rhan fwyaf o’r meysydd gwresogi a phlymwaith.  Mae ein gwasanaethau’n cynnwys:  gosod a thrwsio systemau gwres canolog, gwaith cynnal a chadw a thrwsio offer nwy, tysytysgrifau diogelwch nwy ar gyfer landlordiaid, gwaith pŵer-lifolchi a phlymwaith cyffredinol.  Peiriannydd nwy ac olew cofrestredig (Gas Safe ac OFTC). Rhif cofrestr nwy: 506328

blank.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

10% off a boiler service, if payment is made by Mold vouchers. Vouchers value must be at least £40