Categori - Iechyd / Harddwch / Gwallt

Archway Reflexology
0740 0846 303
63 Heol Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NY

Triniaeth sydd mor unigol â chi. Pa un ai ydych eisiau ymlacio, ailfywiogi neu ailsbarduno, bydd Archway’n addasu triniaeth benodol i’ch anghenion. Mae Archway’n cynnig Adweitheg a therapïau holistaidd eraill mewn amgylchedd hamddenol a phroffesiynol gyda’ch cysur a’ch ffyniant chi mewn golwg.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Cariad Nails
07947 797037
(Tanz & Hands) 72 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug CH7 1BH

Mae Cariad Nails yn cynnig dewis proffesiynol llawn o driniaethau ewinedd a thriniaethau harddu; microlafnu, cwyro, blew llygaid ffug a phyrmio a lliwio blew llygaid, mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar gan dechnegydd cwbl gymwysedig.

facebook.jpg
Cynnig Taleb-

10% oddi ar holl driniaethau ewinedd a thriniaethau harddu. 

Cherise Amore
01352 752840
22 Heol Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ

Tîm Trin Gwallt a Harddu cymwysedig dros ben, yn cynnig triniaethau canol dinas o safon yn nhref yr Wyddgrug.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Clinic10 - The Laser and Skin Experts
07963 219368
10 Stryd Grosvenor, Yr Wyddgrug CH7 1EJ

Yma yn Clinic10, ni yw’r arbenigwyr Laser a Chroen! Seiliedig ger Gogledd Cymru a Sir Gaer, rydym yn darparu triniaethau laser gradd feddygol, tynnu blew, triniaethau gwrth-heneiddio, triniaethau croen ac acne, tynhau croen, colli modfeddi, cwtogi cellwlit a chymaint mwy.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Eyelicious Brow, Lash & Skin Clinic 
07775 182871
3 Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AJ

Arbenigwr tra chymwys ar gyfer HD Brows, LVL Lashes, llyfnu croen, pilio cemegol, micronodwyddo, mesotherapy a BB Glow. 

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Llinellu gwefusau neu lygaid Provoc lled-barhaol am ddim wrth archebu Triniaeth Talcen HD (os yw ar gael, cofiwch ofyn ar adeg archebu)

Glow Beauty
01352 750756 
43 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ET

Bydd Glow’n creu amgylchedd moethus a diogel i chi ddianc iddo. Bydd ein gwasanaeth digyfaddawd a’n therapyddion proffesiynol cymwysedig yn personoli eich triniaethau gan sicrhau y gwelwch y gwahaniaeth y gall ychydig o GLOW ei wneud.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Hidden Beauty 
07538 788039
Uned 25, Parc Busnes Yr Wyddgrug, Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1XP

Salon harddwch groesawus yn yr Wyddgrug yn cynnig amrywiaeth eang o driniaethau gyda pharcio di-dâl yn union oddi allan. Rwy’n gwbl gymwysedig ac yswiriedig gyda thros 6 blynedd o brofiad.

facebook.jpg
email.png
Cynnig Taleb-

10% oddi ar holl driniaethau harddu pris llawn o ddydd Mawrth i ddydd Sadwrn

Holistic Bliss
07904 575930
Yn Wellness, 1-2 Griffiths Square, Yr Wyddgrug CH7 1DJ

Tylino, Adweitheg, Aromatherapi, Reiki, darlleniadau cardiau Angel

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Tylino pen Indiaidd am ddim wrth archebu unrhyw driniaeth corff neu ddarllen cardiau angel.  

House of Beauty
01352 754610
3 Adeilad Dewi Sant, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1DQ

Therapyddion harddu a chynllunwyr gwallt profiadol yn cynnig triniaethau o’r ansawdd uchaf yn ein salon fodern a chyfeillgar, gyferbyn â swyddfa bost yr Wyddgrug.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

10% oddi ar driniaethau ewinedd a harddu pris llawn. 

Jacksons Barbers
07783 319515
18 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ES

Barbwyr - rydym yn croesawu pob oed

facebook.jpg
Cynnig Taleb-

AMH

Mold Chiropody & Podiatry
07961062145
3 Sycamore Villas, Trem y Gorllewin, Yr Wyddgrug CH7 1DP

Ar gyfer nodi a thrin unrhyw cyflwr troed, bys troed neu ewin poenus gan bodiatrydd cofrestredig BSc, HCPC.   

facebook.jpg
Cynnig Taleb-

Hufen traed am ddim i wella cyflwr y croen

Pure Beauty
01352 219387
18B Stryd Grosvenor, Yr Wyddgrug CH7 1EJ

Yn Pure Beauty bydd ein therapyddion yn rhoi croeso cynnes i chi ynghyd â phob math o driniaethau harddu proffesiynol. Bydd ein therapyddion profiadol dros ben yn eich mwytho gyda thriniaethau bythgofiadwy, o dylino a thrin wynebau, i drin dwylo a chwyro. Cewch hyd i ni fymryn oddi ar y Stryd Fawr gyda pharcio gerllaw.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Select Hair &  Beauty 
01352 755480
65 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1HQ

Salon neillryw yw Select Hair & Beauty yn cynnig amrywiaeth eang o driniaethau gwallt a harddu gan weithwyr proffesiynol hollol gymwysedig a phrofiadol. Rydym yn ymfalchïo yn ein gofal rhagorol o gleientiaid a’n gwir gariad o’r diwydiant. 

facebook.jpg
Cynnig Taleb-

Triniaeth masg gwallt am ddim (wrth dalu am liw neu dorri a sychwythu)

Stunners Hair & Beauty
 01352 700707
13 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ET

Salon trin gwallt a harddu, partïon / gwersi maldodi, LVL, trin wynebau, cwyro, llyfnu croen, trin traed, pecynnau BB Glow Mummy & Me, micronodwyddo, codi gwallt, lliwiau ysgytlaeth, triniaethau olpalex.  

facebook.jpg
Cynnig Taleb-

AMH

Tanz n Hanz
01352 751222
74 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug CH7 1BH

Yn nwylo Jane ers 2006, ailwampiwyd y salon yn ddiweddar yn cynnig gwelyau lliw haul cyflym, cyrsiau bloc rhatach, pob math o gyflymyddion lliw haul.

facebook.jpg
Cynnig Taleb-

10% oddi ar bopeth a brynwch

The Tanning Studio 
07956 670021
18 Stryd Grosvenor (uwchben Simmi), Yr Wyddgrug CH7 1EJ

Salon foethus i gael lliw haul, hefyd yn cynnig sgeintio lliw haul a thriniaethau harddu. Gwelyau gorwedd a chawodydd haul o safon gyda chyflymyddion wynebol, aerdymheru llawn a cherddoriaeth. Glanweithdra ac awyru yw’r flaenoriaeth uchaf.  

facebook.jpg
email.png
Cynnig Taleb-

20% o funudau ychwanegol ar holl gyrsiau bloc.

20% oddi ar unrhyw sesiwn unigol a holl gyflymyddion.

© 2020 Cyngor Tref yr Wyddgrug.