Categori - Iechyd / Harddwch / Gwallt

Aesthetics by Jade.jpg
Aesthetics & Beauty by Jade
phone icon.png
07527 048827
Y Groesffordd, 2 Stryd Gaer, Yr Wyddgrug CH7 1EG

Mae estheteg uwch, pigiadau gwrthgrychion a phob agwedd ar harddwch i’w cael yn ein hadeilad ni.

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

gostyngiad o 10% ar brisiau’r holl estheteg a’r triniaethau harddwch

Archway.jpg
Archway Reflexology
phone icon.png
0740 0846 303
The Wellbeing Centre, 23b Stryd Caer, Yr Wyddgrug CH7 1EG

Triniaeth sydd mor unigol â chi. Pa un ai ydych eisiau ymlacio, ailfywiogi neu ailsbarduno, bydd Archway’n addasu triniaeth benodol i’ch anghenion. Mae Archway’n cynnig Adweitheg a therapïau holistaidd eraill mewn amgylchedd hamddenol a phroffesiynol gyda’ch cysur a’ch ffyniant chi mewn golwg.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Cariad nails.png
Cariad Nails
phone icon.png
07947 797037
(Tanz & Hands) 72 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug CH7 1BH

Mae Cariad Nails yn cynnig dewis proffesiynol llawn o driniaethau ewinedd a thriniaethau harddu; microlafnu, cwyro, blew llygaid ffug a phyrmio a lliwio blew llygaid, mewn awyrgylch hamddenol a chyfeillgar gan dechnegydd cwbl gymwysedig.

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

10% oddi ar holl driniaethau ewinedd a thriniaethau harddu. 

Cherise Amore.jpg
Cherise Amore
phone icon.png
01352 752840
22 Heol Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1NZ

Tîm Trin Gwallt a Harddu cymwysedig dros ben, yn cynnig triniaethau canol dinas o safon yn nhref yr Wyddgrug.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

eyelicious.jpg
Eyelicious Brow, Lash & Skin Clinic 
phone icon.png
07775 182871
3 Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AJ

Arbenigwr tra chymwys ar gyfer HD Brows, LVL Lashes, llyfnu croen, pilio cemegol, micronodwyddo, mesotherapy a BB Glow.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Llinellu gwefusau neu lygaid Provoc lled-barhaol am ddim wrth archebu Triniaeth Talcen HD (os yw ar gael, cofiwch ofyn ar adeg archebu)

FACE2.jpg
FACE Ltd 
phone icon.png
07904 168438
7 Chester Street, Mold CH7 1EG

Estheteg feddygol a gofal y croen, therapïau cyfannol. Hyfforddiant mewn estheteg feddygol.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

10% off any treatment over £100

Glow.jpg
Glow Beauty
phone icon.png
01352 750756 
43 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ET

Bydd Glow’n creu amgylchedd moethus a diogel i chi ddianc iddo. Bydd ein gwasanaeth digyfaddawd a’n therapyddion proffesiynol cymwysedig yn personoli eich triniaethau gan sicrhau y gwelwch y gwahaniaeth y gall ychydig o GLOW ei wneud.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Grosvenor Physio.jpg
Grosvenor Street Physiotherapy Health and Wellbeing Clinic
phone icon.png
01352 753400
10 Stryd Grosvenor, Yr Wyddgrug, CH7 1EJ

Yn ein Clinig Ffisiotherapi, Iechyd a Lles yn Stryd Grosvenor rydym ni wedi ymrwymo i gynorthwyo ein cleifion i wella safon eu bywyd trwy leihau eu poen, adfer a gwella’r modd y mae’r corff yn symud a gweithredu.

Mae ein tîm amltherapi, medrus dros ben, yn canolbwyntio’n gyfangwbl ar eich lles a’ch iechyd, trwy wrando arnoch er mwyn gwybod beth yw’r broblem a rhoi digon o amser ichi ei hegluro. Mae ein gwasanaethau’n cynnwys: Ffisiotherapi, therapi tylino, therapïau cyfannol, Pilates, iechyd menywod/pelfig, cynghori, clinig orthotist a chlyw. Pan ydych chi’n teimlo’n well, rydych chi’n byw’n well – dyna yw’n barn ni.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

10% oddi ar unrhyw dylino 
(pan ddefnyddir talebau Yr Wyddgrug yn Llwyr fel rhan o’r taliad)

Holistic bliss.jpg
Holistic Bliss
phone icon.png
07904 575930
Yn Wellness, 1-2 Griffiths Square, Yr Wyddgrug CH7 1DJ

Tylino, Adweitheg, Aromatherapi, Reiki, darlleniadau cardiau Angel

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Tylino pen Indiaidd am ddim wrth archebu unrhyw driniaeth corff neu ddarllen cardiau angel.  

House of Beauty.jpg
House of Beauty
phone icon.png
01352 754610
3 Adeilad Dewi Sant, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1DQ

Therapyddion harddu a chynllunwyr gwallt profiadol yn cynnig triniaethau o’r ansawdd uchaf yn ein salon fodern a chyfeillgar, gyferbyn â swyddfa bost yr Wyddgrug.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

10% oddi ar driniaethau ewinedd a harddu pris llawn. 

Jackson Barbers2.jpg
Jacksons Barbers
phone icon.png
07783 319515
18 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ES

Barbwyr - rydym yn croesawu pob oed.

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

AMH

Mold Chiropody.jpg
Mold Chiropody & Podiatry
phone icon.png
07961062145
3 Sycamore Villas, Trem y Gorllewin, Yr Wyddgrug CH7 1DP

Ar gyfer nodi a thrin unrhyw cyflwr troed, bys troed neu ewin poenus gan bodiatrydd cofrestredig BSc, HCPC.

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

Hufen traed am ddim i wella cyflwr y croen

Pure Beauty.jpg
Pure Beauty
phone icon.png
01352 219387
18B Stryd Grosvenor, Yr Wyddgrug CH7 1EJ

Yn Pure Beauty bydd ein therapyddion yn rhoi croeso cynnes i chi ynghyd â phob math o driniaethau harddu proffesiynol. Bydd ein therapyddion profiadol dros ben yn eich mwytho gyda thriniaethau bythgofiadwy, o dylino a thrin wynebau, i drin dwylo a chwyro. Cewch hyd i ni fymryn oddi ar y Stryd Fawr gyda pharcio gerllaw.

facebook.jpg
email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Select Hair.jpg
Select Hair &  Beauty 
phone icon.png
01352 755480
65 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1HQ

Salon neillryw yw Select Hair & Beauty yn cynnig amrywiaeth eang o driniaethau gwallt a harddu gan weithwyr proffesiynol hollol gymwysedig a phrofiadol. Rydym yn ymfalchïo yn ein gofal rhagorol o gleientiaid a’n gwir gariad o’r diwydiant.

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

Triniaeth masg gwallt am ddim (wrth dalu am liw neu dorri a sychwythu)

Stunners.jpg
Stunners Hair & Beauty
phone icon.png
 01352 700707
13 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ET

Salon trin gwallt a harddu, partïon / gwersi maldodi, LVL, trin wynebau, cwyro, llyfnu croen, trin traed, pecynnau BB Glow Mummy & Me, micronodwyddo, codi gwallt, lliwiau ysgytlaeth, triniaethau olpalex.

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

AMH

Tanz n Hanz.jpg
Tanz n Hanz
phone icon.png
01352 751222
74 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug CH7 1BH

Yn nwylo Jane ers 2006, ailwampiwyd y salon yn ddiweddar yn cynnig gwelyau lliw haul cyflym, cyrsiau bloc rhatach, pob math o gyflymyddion lliw haul.

facebook.jpg
blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

10% oddi ar bopeth a brynwch

The Tanning Studio.jpg
The Tanning Studio 
phone icon.png
07956 670021
18 Stryd Grosvenor (uwchben Simmi), Yr Wyddgrug CH7 1EJ

Salon foethus i gael lliw haul, hefyd yn cynnig sgeintio lliw haul a thriniaethau harddu. Gwelyau gorwedd a chawodydd haul o safon gyda chyflymyddion wynebol, aerdymheru llawn a cherddoriaeth. Glanweithdra ac awyru yw’r flaenoriaeth uchaf.

facebook.jpg
email.png
blank.jpg
Cynnig Taleb-

20% o funudau ychwanegol ar holl gyrsiau bloc.

20% oddi ar unrhyw sesiwn unigol a holl gyflymyddion.