Categori - Bwyd / Diod (Manwerthu)

CJ's Butchers
01352 219216
facebook.jpg
Uned 26, Canolfan Siopa Daniel Owen, Yr Wyddgrug CH7 1AP

Mae Cj’s Butchers yn siop gig draddodiadol ynghanol tref yr Wyddgrug. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion cig, i gyd o amaethwyr lleol Cymreig.

Cynnig Taleb-

2 stêc lwyn porc

CJ's Traditional Farmstyle Cooking
01352 219216
facebook.jpg
Marchnad Dan Do, Yr Wyddgrug, CH7 1AP

Mae Cj’s Butchers bellach wedi agor eu cownter cig parod ym Marchnad Dan Do’r Wyddgrug yn gwerthu detholiad rhyfeddol o gigoedd a phasteiod parod. 

Cynnig Taleb-

2 sleis o gig o'ch dewis

Cravin’ Cupcakes (Masnachwr Marchnad)
N/A
facebook.jpg
Marchnad Yr Wyddgrug Dydd Mercher a Dydd Sadwrn

Teisenni cwpan, brownis, blondis, cwcis, bara ceirch melys, toes cwcis ac ati.

 

Rydym ym Marchnad yr Wyddgrug tan 3pm ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn ond yn hapus i bobl defnyddio’u talebau pan fyddant yn archebu anrhegion personol i’w casglu.  

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Cwci mawr am ddim am wario pob £10

Good Health Emporium
01352 757172
facebook.jpg
1 Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AJ

Bwydydd iachus, ychwanegion iechyd, nwyddau glanhau ecolegol, pethau ymolchi ecolegol, ail-lenwadau, offer a chyflenwadau bragu cartref.    

Cynnig Taleb-

10% yn llai pan wariwch £10 neu fwy

Hulsons 
01352 753112
facebook.jpg
35-37 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ET

Nwyddau pob, cynhyrchion porc, cigoedd oer a phasteiwyr.

Cynnig Taleb-

AMH

Jones Price Ltd
01352 758861
facebook.jpg
Uned 1, Parc Busnes Cambria, Lôn y Frenhines, Yr Wyddgrug CH7 1NJ

Cyfanwerthwyr ffrwythau a llysiau sy’n cyflenwi ysgolion, tafarnau, tai bwyta, cartrefi gofal yn y CommUnedy. Mae ein warws ar agor i’r cyhoedd ar gyfer danfon gartref / clicio a chasglu neu dewch i siopa am gynnyrch o safon bob dydd. Rydym hefyd yn defnyddio cyflenwyr lleol lle gallwn ac yn cefnogi llai o ddeunydd pacio.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Spavens
01352 752695
facebook.jpg
5 Heol y Brenin, Yr Wyddgrug CH7 1LA

Siop fferins a rhywle i gynnal parti. Mae ein dewis o felysion yn eang ac mae gennym y fferins traddodiadol i gyd, siocledi o Wlad Belg a licris o’r Iseldiroedd. Rydym yn gwneud ein Cyffug ein hunain a gallwch fwynhau crempogen a hufen iâ yn ein caffi hefyd.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Bag lwcus am ddim am bob £10 a wariwch

Tasters Delicatessen
01352 752992
facebook.jpg
28 Canolfan Siopa Daniel Owen, Yr Wyddgrug CH7 1AP

Bwydydd bendigedig o Gymru a’r cyfandir. Coffi a chinio i fynd. Rhewfwydydd a basgedi. 

Cynnig Taleb-

£5.00 cynnig arbennig amser cinio: cawl mawr, brechdan (hyd at £2.25) a phecyn o greision Kettle. Cynnig ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, bwyd i fynd yn unig.

The Great British Bakehouse
(Masnachwr Marchnad)
0151 336 2686
facebook.jpg
Marchnad Yr Wyddgrug Dydd Mercher a Sadwrn

Pobi crefftus, bara, teisenni a phasteiod arbenigol.  

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Torth fach neu roliau am ddim wrth wario £5 NEU

dorth grefft neu becyn dwbl o deisenni am ddim wrth wario £10 neu fwy

The Olive Tree 
01352 744949
facebook.jpg
35 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug, CH7 1BQ

Deli crefftus gwobrwyol yn gwerthu cawsiau, olewau, finegrau, Charcuterie / antipasti a hamiau.

Website link.png
Cynnig Taleb-

3 rhol selsig am £5 (pris arferol £6.90) neu

2 bastai am £5 (pris arferol £6.70)

© 2020 Cyngor Tref yr Wyddgrug.