Categori - Bwyd / Diod (Manwerthu)

CJ's Butchers.jpg
CJ's Butchers
phone icon.png
01352 219216
facebook.jpg
Uned 26, Canolfan Siopa Daniel Owen, Yr Wyddgrug CH7 1AP

Mae Cj’s Butchers yn siop gig draddodiadol ynghanol tref yr Wyddgrug. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion cig, i gyd o amaethwyr lleol Cymreig.

blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

2 stêc lwyn porc

CJ farmstyle cooking.jpg
CJ's Traditional Farmstyle Cooking
phone icon.png
01352 219216
facebook.jpg
Marchnad Dan Do, Yr Wyddgrug, CH7 1AP

Mae Cj’s Butchers bellach wedi agor eu cownter cig parod ym Marchnad Dan Do’r Wyddgrug yn gwerthu detholiad rhyfeddol o gigoedd a phasteiod parod. 

blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

2 sleis o gig o'ch dewis

Cravin cupcakes.jpg
Cravin’ Cupcakes (Masnachwr Marchnad)
phone icon.png
N/A
facebook.jpg
Marchnad Yr Wyddgrug Dydd Mercher a Dydd Sadwrn

Teisenni cwpan, brownis, blondis, cwcis, bara ceirch melys, toes cwcis ac ati.

 

Rydym ym Marchnad yr Wyddgrug tan 3pm ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn ond yn hapus i bobl defnyddio’u talebau pan fyddant yn archebu anrhegion personol i’w casglu.  

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Cwci mawr am ddim am wario pob £10

Daniel Morris.jpg
Daniel Morris Butchers
phone icon.png
01352 746296
facebook.jpg
53 Stryd Fawr,Yr Wyddgrug CH7 1BQ 

Cigyddion ar y Stryd Fawr, ac o ffermydd lleol y daw llawer o’n cig.  Mae gennym hefyd ddewis gwych o gynnyrch cyflenwol arall o’r ardal leol.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Good Health.jpg
Good Health Emporium
phone icon.png
01352 757172
facebook.jpg
1 Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1AJ

Bwydydd iachus, ychwanegion iechyd, nwyddau glanhau ecolegol, pethau ymolchi ecolegol, ail-lenwadau, offer a chyflenwadau bragu cartref.    

blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

10% yn llai pan wariwch £10 neu fwy

Hulsons.jpg
Hulsons 
phone icon.png
01352 753112
facebook.jpg
35-37 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ET

Nwyddau pob, cynhyrchion porc, cigoedd oer a phasteiwyr.

blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

AMH

Jones Price.jpg
Jones Price Ltd
phone icon.png
01352 758861
facebook.jpg
Uned 1, Parc Busnes Cambria, Lôn y Frenhines, Yr Wyddgrug CH7 1NJ

Cyfanwerthwyr ffrwythau a llysiau sy’n cyflenwi ysgolion, tafarnau, tai bwyta, cartrefi gofal yn y CommUnedy. Mae ein warws ar agor i’r cyhoedd ar gyfer danfon gartref / clicio a chasglu neu dewch i siopa am gynnyrch o safon bob dydd. Rydym hefyd yn defnyddio cyflenwyr lleol lle gallwn ac yn cefnogi llai o ddeunydd pacio.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Spavens.jpg
Spavens
phone icon.png
01352 752695
facebook.jpg
5 Heol y Brenin, Yr Wyddgrug CH7 1LA

Siop fferins a rhywle i gynnal parti. Mae ein dewis o felysion yn eang ac mae gennym y fferins traddodiadol i gyd, siocledi o Wlad Belg a licris o’r Iseldiroedd. Rydym yn gwneud ein Cyffug ein hunain a gallwch fwynhau crempogen a hufen iâ yn ein caffi hefyd.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Bag lwcus am ddim am bob £10 a wariwch

Tasters.jpg
Tasters Delicatessen
phone icon.png
01352 752992
facebook.jpg
28 Canolfan Siopa Daniel Owen, Yr Wyddgrug CH7 1AP

Bwydydd bendigedig o Gymru a’r cyfandir. Coffi a chinio i fynd. Rhewfwydydd a basgedi. 

blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

£5.00 cynnig arbennig amser cinio: cawl mawr, brechdan (hyd at £2.25) a phecyn o greision Kettle. Cynnig ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, bwyd i fynd yn unig.

Bakehouse.jpg
The Great British Bakehouse
(Masnachwr Marchnad)
phone icon.png
0151 336 2686
facebook.jpg
Marchnad Yr Wyddgrug Dydd Mercher a Sadwrn

Pobi crefftus, bara, teisenni a phasteiod arbenigol.  

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Torth fach neu roliau am ddim wrth wario £5 NEU

dorth grefft neu becyn dwbl o deisenni am ddim wrth wario £10 neu fwy

The Olive Tree.jpg
The Olive Tree 
phone icon.png
01352 744949
facebook.jpg
35 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug, CH7 1BQ

Deli crefftus gwobrwyol yn gwerthu cawsiau, olewau, finegrau, Charcuterie / antipasti a hamiau.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

3 rhol selsig am £5 (pris arferol £6.90) neu

2 bastai am £5 (pris arferol £6.70)

The Organic Food Store.jpg
The Organic Stores
phone icon.png
N/A
facebook.jpg
Uned 4 Parc Busnes Oaktree, Lôn y Frenhines, Yr Wyddgrug,         CH7 1XB

Siop iechyd organig ydym ni, sy’n cael ei chynnal gan y teulu.  Mae gennym gyflenwad ac amrywiaeth lawn o lysiau a ffrwythau organig ardystiedig, rhewfwydydd a bwyd cwpwrdd, cig a chynnyrch llaeth, ychwanegion, cynhyrchion harddwch, cynnyrch figanaidd; a dewisiadau llysieuol a heb glwten.  Mae gennym wasanaeth danfon i’r ardal leol.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

N/A