Categori - Bwyd / Diod (Manwerthu)

CJ's Butchers.jpg
CJ's Butchers
phone icon.png
01352 219216
facebook.jpg
Uned 26, Canolfan Siopa Daniel Owen, Yr Wyddgrug CH7 1AP

Mae Cj’s Butchers yn siop gig draddodiadol ynghanol tref yr Wyddgrug. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gynhyrchion cig, i gyd o amaethwyr lleol Cymreig.

blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

2 stêc lwyn porc

CJ farmstyle cooking.jpg
CJ's Traditional Farmstyle Cooking
phone icon.png
01352 219216
facebook.jpg
Marchnad Dan Do, Yr Wyddgrug, CH7 1AP

Mae Cj’s Butchers bellach wedi agor eu cownter cig parod ym Marchnad Dan Do’r Wyddgrug yn gwerthu detholiad rhyfeddol o gigoedd a phasteiod parod. 

blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

2 sleis o gig o'ch dewis

Cravin'.jpg
Cravin’ 
phone icon.png
01352 750117
facebook.jpg
Canolfan Siopau Daniel Owen, Yr Wyddgrug CH7 1AP

Teisennau ar Archeb a Danteithion Melys. Siop Teisennau yng Nghanol Yr Wyddgrug

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Cwci mawr am ddim am wario pob £10

Daniel Morris.jpg
Daniel Morris Butchers
phone icon.png
01352 746296
facebook.jpg
53 Stryd Fawr,Yr Wyddgrug CH7 1BQ 

Cigyddion ar y Stryd Fawr, ac o ffermydd lleol y daw llawer o’n cig.  Mae gennym hefyd ddewis gwych o gynnyrch cyflenwol arall o’r ardal leol.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Hulsons.jpg
Hulsons 
phone icon.png
01352 753112
facebook.jpg
35-37 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1ET

Nwyddau pob, cynhyrchion porc, cigoedd oer a phasteiwyr.

blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

AMH

Jones Price.jpg
Jones Price Ltd
phone icon.png
01352 758861
facebook.jpg
Uned 1, Parc Busnes Cambria, Lôn y Frenhines, Yr Wyddgrug CH7 1NJ

Cyfanwerthwyr ffrwythau a llysiau sy’n cyflenwi ysgolion, tafarnau, tai bwyta, cartrefi gofal yn y CommUnedy. Mae ein warws ar agor i’r cyhoedd ar gyfer danfon gartref / clicio a chasglu neu dewch i siopa am gynnyrch o safon bob dydd. Rydym hefyd yn defnyddio cyflenwyr lleol lle gallwn ac yn cefnogi llai o ddeunydd pacio.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

Little Welsh Pantri.jpg
Little Welsh Pantri (Masnachwr Marchnad)
phone icon.png
07521 301285
facebook.jpg
Marchnad Yr Wyddgrug Dydd Mercher a Sadwrn

Jamiau, siytni a phicls wedi'u gwneud gartref yn y dull traddodiadol.  Os oes modd yn y byd byddwn yn defnyddio cynnyrch lleol.  Hefyd rydym yn gwerthu mêl lleol sy'n cael ei wneud mewn Gwenynfeydd sydd o fewn pellter o 8 milltir i'r Wyddgrug.

email.png
blank.jpg
Cynnig Taleb-

AMH

Spavens.jpg
Spavens
phone icon.png
01352 752695
facebook.jpg
5 Heol y Brenin, Yr Wyddgrug CH7 1LA

Siop fferins a rhywle i gynnal parti. Mae ein dewis o felysion yn eang ac mae gennym y fferins traddodiadol i gyd, siocledi o Wlad Belg a licris o’r Iseldiroedd. Rydym yn gwneud ein Cyffug ein hunain a gallwch fwynhau crempogen a hufen iâ yn ein caffi hefyd.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Bag lwcus am ddim am bob £10 a wariwch

Tasters.jpg
Tasters Delicatessen
phone icon.png
01352 752992
facebook.jpg
28 Canolfan Siopa Daniel Owen, Yr Wyddgrug CH7 1AP

Bwydydd bendigedig o Gymru a’r cyfandir. Coffi a chinio i fynd. Rhewfwydydd a basgedi. 

blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

£5.00 cynnig arbennig amser cinio: cawl mawr, brechdan (hyd at £2.25) a phecyn o greision Kettle. Cynnig ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, bwyd i fynd yn unig.

Bakehouse.jpg
The Great British Bakehouse
(Masnachwr Marchnad)
phone icon.png
0151 336 2686
facebook.jpg
Marchnad Yr Wyddgrug Dydd Mercher a Sadwrn

Pobi crefftus, bara, teisenni a phasteiod arbenigol.  

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Torth fach neu roliau am ddim wrth wario £5 NEU

dorth grefft neu becyn dwbl o deisenni am ddim wrth wario £10 neu fwy

The Olive Tree.jpg
The Olive Tree 
phone icon.png
01352 744949
facebook.jpg
35 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug, CH7 1BQ

Deli crefftus gwobrwyol yn gwerthu cawsiau, olewau, finegrau, Charcuterie / antipasti a hamiau.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

5% oddi ar yr holl blatiau gyda thaliad mewn talebau Yr Wyddgrug yn Llwyr

The Organic Food Store.jpg
The Organic Stores
phone icon.png
01352 217568
facebook.jpg
Uned 4 Parc Busnes Oaktree, Lôn y Frenhines, Yr Wyddgrug,         CH7 1XB

Siop iechyd organig ydym ni, sy’n cael ei chynnal gan y teulu.  Mae gennym gyflenwad ac amrywiaeth lawn o lysiau a ffrwythau organig ardystiedig, rhewfwydydd a bwyd cwpwrdd, cig a chynnyrch llaeth, ychwanegion, cynhyrchion harddwch, cynnyrch figanaidd; a dewisiadau llysieuol a heb glwten.  Mae gennym wasanaeth danfon i’r ardal leol.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

N/A