Categori - Ffitrwydd / Hamdden

Avatar.jpg
Avatar Fitness
phone icon.png
01352 331392
facebook.jpg
Uned 7 Parc Busnes Oaktree, Yr Wyddgrug CH7 1XB

Campfa annibynnol â chymuned gyfeillgar.  Gallwch ddewis o blith aelodaeth fisol â Debydau Uniongyrchol (heb gontract) ac aelodaeth dymor byr.  Rydym yn cynnig prisiau disgownt i fyfyrwyr, pobl dros 50 oed, y GIG, a Gwasanaethau.  Mae dosbarthiadau’n cael eu cynnwys ym mhob aelodaeth.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Aelodaeth 3 mis am £75 (y pris arferol yw £110) a chrys-T y gampfa am ddim.

JS_PT.jpg
JS-PT Health Studio
phone icon.png
0771 564 3062
facebook.jpg
Uned 3 Llys Daniel, Lôn Nwy, Yr Wyddgrug CH7 1UR

Stiwdio iechyd yn yr Wyddgrug sy’n cynnig dewis arall yn lle’r gampfa a’r hyn mae hi’n canolbwyntio arno.  Rydym yn rhoi cymorth a chefnogaeth i bobl er mwyn eu gwneud yn fwy heini ac egnïol trwy gyfrwng hyfforddiant ac atebolrwydd.  Mae gennym raglenni ar wahân ar gyfer dynion a merched.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

Gostyngiad o 10% ar bris her 6 wythnos

PT Fitness.jpg
PT Fitness
phone icon.png
01352 753553
facebook.jpg
2 Lôn y Frenhines, Ystad Ddiwydiannol Bromfield, Yr Wyddgrug CH7 1JR

Campfa gyda dewis llawn o ddosbarthiadau. Busnes teuluol yn masnachu ers 2004. Dewis mawr o offer CV / pwysau rhydd. Hyfforddiant personol ar gael.  

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

20% oddi ar aelodaeth ragdal 3 mis (£80 yn lle £100) 

Reach your peak.jpg
Reach Your Peak Facility 
phone icon.png
07473857465 
facebook.jpg
63A Heol Newydd, Yr Wyddgrug, CH7 1NY 

Rydym yn cynnig hyfforddiant personol mewn amgylchedd preifat un-ag-un, cryfder a ffyrfhau ar gyfer yr holl chwaraeon, dosbarthiadau bach, maetheg, therapi tylino ar gyfer chwaraeon, Reiki, tylino’r pen yn null India ac adweitheg .  Mi wnawn ni ddangos ichi unrhyw dechnegau nad ydych yn eu gwneud yn gywir a’u hegluro wrth inni fynd er mwyn gwella’ch gallu i weithredu’n iawn.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

N/A