Prynu Talebau

Nid yw Talebau Yr Wyddgrug yn Llwyr ar gael mwyach i’w prynu ond gellir eu gwario o hyd ac maent yn ddilys tan 31 Awst 2022.   


Efallai bod gennych chi dalebau Yr Wyddgrug yn Llwyr ‘lliw gwyn’ heb eu gwario/sydd wedi dod i ben, ond a oedd yn ddilys tan ddiwedd mis Awst 2021.  Os felly, cofiwch gysylltu â ni yng Nghyngor y Dref.  Mi wnawn ni eu cyfnewid am y fersiwn dilys ‘lliw glas’ presennol (sy’n ddilys tan ddiwedd mis Awst 2022) ac mi wnawn ni hynny’n rhad ac am ddim er mwyn ichi beidio â chael eich siomi.


Fodd bynnag, dim ond yn Swyddfa Cyngor y Dref yn Ffordd yr Iarll y gallwch chi gyfnewid y talebau hyn.  Felly mae croeso ichi ein ffonio ar 01352 758532 dewis 3 er mwyn trefnu hynny.

email.png