Prynu Talebau

online shop trolley.jpg

Gan fod y rhan fwyaf o’r busnesau sy’n cymryd rhan yn y cynllun talebau wedi bod ar gau ers mis Rhagfyr, mae’n bleser mawr gennym gadarnhau bod y dyddiad dod i ben, sef 30 Mehefin 2021, ar gyfer talebau Yr Wyddgrug yn Llwyr wedi cael ei ymestyn tan 31 Awst 2021.

TALEBAU YR WYDDGRUG YN LLWYR
Mae’r holl dalebau uchod, ac arnynt ddyddiad dod i ben 30 Mehefin 2021, yn gallu cael eu defnyddio hyd at 31 Awst 2021
 

Cliciwch yma i brynu ar-lein 

phone icon.png

01352 758532 i roi eich archeb i’w chasglu neu anfon.

(Bydd archebion dros y ffôn yn cael eu derbyn o ddydd Llun – Gwener rhwng 9am a 3pm)

Mae’n rhaid talu tâl danfon o 76c* am bob danfoniad. 

 

*Bydd y talebau’n cael eu postio o fewn 2 ddiwrnod gwaith i dderbyn yr archebion a’u hanfon trwy’r post Dosbarth Cyntaf safonol.
Os hoffech gael dewisiadau ychwanegol ynghylch postio neu os hoffech drefnu casgliad, byddwch cystal â’n ffonio i drafod pethau, neu anfonwch e-bost. 

email.png