Categori -  Llyfrau / Anrhegion / Cartref

matiandmeg.jpg
Mati & Meg
phone icon.png
01352 331606
facebook.jpg
24 Heol Newydd, Yr Wyddgrug CH7 4GZ

Siop nwyddau cartref ac anrhegion yw Mati & Meg hefyd yn cadw Paent Sialc Annie Sloan 

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

My Moroccan Folly.jpg
My Moroccan Folly 
phone icon.png
07713 997 075
facebook.jpg
65 Ffordd Hendy, Yr Wyddgrug, CH7 1QR

Menter crefftwr bwtîc yw My Moroccan Folly a sefydlwyd gan Kosovo, a Helen, gŵr a gwraig yn Yr Wyddgrug.  Rydym yn dylunio, gwneud a gwerthu anrhegion unigryw Ffrwyth llafur ein llaw a’n cariad yw’n holl waith – o bren o ffynonellau cynaliadwy wedi'i saernïo i'r safonau uchaf o grefftwaith, gan gyfuno harddwch â defnyddioldeb. Mae ein rhoddion yn gwneud anrhegion fforddiadwy delfrydol ar gyfer cartrefi neu swyddfeydd.

email.png
blank.jpg
Cynnig Taleb-

AMH

P&L Homeworks.jpg
P&L Homeworks
phone icon.png
N/A
facebook.jpg
Marchnad Dan Do, Yr Wyddgrug, CH7 1AP

Rydym yn gwerthu anrhegion ac ategolion cartref o safon, dodrefn di-raen ffasiynol am brisiau rhyfeddol.  

blank.jpg
blank.jpg
Cynnig Taleb-

AMH

Siop y Siswrn.jpg
Siop y Siswrn 
phone icon.png
01352 753200
facebook.jpg
6-8 Heol Newydd, Yr Wyddgrug CH7 1 NZ

Llyfrau lleol, cyrsiau a llyfrau ar gyfer dysgwyr Cymraeg, calendrau Gogledd Cymru, cardiau cyfarch Cymraeg a Saesneg, Mygiau’r Wyddgrug, anrhegion a chofroddion Cymreig, jig-sos, gemwaith Celtaidd, llwyau caru.

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

The Bookshop.jpg
The Book Shop
phone icon.png
01352 759879
facebook.jpg
33 Stryd Fawr, Yr Wyddgrug CH7 1BQ

Rydym yn cadw detholiad eang o lyfrau, addas i bob oed. Rydym hefyd yn cadw mapiau’r arolwg ordnans, jig-sos a chyflenwadau celf. Mae modd archebu unrhyw lyfr nad yw gennym i gyrraedd cyn pen 24/48 awr (os yw ar gael). Porwch ein silffoedd ar-lein. Cyflenwi gartref ar gael. 

email.png
Website link.png
Cynnig Taleb-

AMH

The Mancave.jpg
The Mancave
phone icon.png
07852680664
facebook.jpg
28 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1WS

Rydym yn gwerthu anrhegion pwrpasol, fframiau celfyddyd bop, posteri a phethau cofiadwy hollol ddilys – ac mae popeth yn ymwneud â byd chwaraeon ac adloniant.  Bydd cewri byd chwaraeon yn dod draw i’n siop yn aml er mwyn cynnal sesiynau cwrdd a chyfarch a sesiynau arwyddo llyfrau.  Mae ein cwmni’n trefnu digwyddiadau elusennol ac yn darparu pethau cofiadwy yn ôl trefniadau gwerthu a dychwelyd.

email.png
blank.jpg
Cynnig Taleb-

AMH

The Time Travellers.jpg
The Time Travellers 
phone icon.png
07708 397420
facebook.jpg
The Old Bowling Green Hotel, 94 Stryd Wrecsam, Yr Wyddgrug CH7 1HG

Siop yn gwerthu amrywiaeth o eitemau o’r gorffennol. Mae pethau i’w casglu, hynodion, delwaith mewn ffrâm, ffasiwn ac ategolion o dras yn creu cymysgedd eclectig o ddyddiau a fu. Pa un ai ydych yn caru pethau ddoe, o dras neu hen, bydd gan y siop hon rywbeth i chi. 

email.png
blank.jpg
Cynnig Taleb-

10% yn llai pan wariwch £20 neu fwy