Ynghylch

Menter newydd sbon ar gyfer yr Wyddgrug yw talebau’r Wyddgrug Yn Llwyr, cynllun talebau lleol i annog pobl i siopa’n lleol / defnyddio gwasanaethau lleol ac edrych ar yr hyn sydd gan yr Wyddgrug i’w gynnig cyn gwario’u harian allan o’r dref. Bydd talebau ar gael am £5 i’w gwario yn un neu fwy o’r 80+ busnes cyfrannog yn yr Wyddgrug.

 

Bydd gan lawer o fusnesau cyfrannog hefyd gynigion arbennig ‘Taleb yn Unig’ fel y gallwch gael mwy fyth am eich arian!!

Prynu fel anrheg - mae Talebau’r Wyddgrug Yn Llwyr yn gwneud anrhegion delfrydol ar gyfer penblwydd, y Nadolig neu unrhyw achlysur arall. Mae dewis da o ble gall rhywun wario talebau, boed hynny am bryd allan, cael tipyn o fwythau, dillad newydd, bwyd a diod neu rywbeth arall a’r anrheg orau oll, byddwch yn cefnogi busnesau lleol yr Wyddgrug. Trwy wneud hynny rydych yn cadw arian o fewn yr economi lleol, fel bod talebau’r Wyddgrug Yn Llwyr yn anrheg sy’n dal i roi a rhoi!

 

Prynu talebau i chi eich hun - bydd gan lawer o fusnesau cyfrannog gynigion arbennig ‘taleb yn unig’ ac, felly, beth am fanteisio ar y cynigion gwych hyn.

 


Cyngor Tref yr Wyddgrug sy’n trefnu ac yn rheoli cynllun talebau’r Wyddgrug Yn Llwyr ac fe’i lansiwyd mewn ymateb i’r heriau enfawr i wead ein Tref a Chymuned oherwydd y Coronafeirws. Nid yw’r busnesau cyfrannog yn gorfod talu unrhyw ffi na chostau a bydd busnesau sy’n derbyn y talebau’n cael eu gwerth yn llawn yn ôl gan Gyngor Tref yr Wyddgrug. 

Gan fod y rhan fwyaf o’r busnesau sy’n cymryd rhan yn y cynllun talebau wedi bod ar gau ers mis Rhagfyr, mae’n bleser mawr gennym gadarnhau bod y dyddiad dod i ben, sef 30 Mehefin 2021, ar gyfer talebau Yr Wyddgrug yn Llwyr wedi cael ei ymestyn tan 31 Awst 2021.

Spend_£_week_Welsh.jpg