Ynghylch

Cynllun talebau lleol yw Talebau Yr Wyddgrug yn Llwyr sy’n cynorthwyo pobl i siopa’n lleol / defnyddio gwasanaethau lleol ac edrych ar yr hyn sydd gan yr Wyddgrug i’w gynnig cyn ichi wario’ch arian yn rhywle arall. Bydd y talebau ar gael fesul symiau o £5 a gallwch eu gwario yn un neu ragor o’r 88 busnes sy’n cymryd rhan yng nghynllun yr Wyddgrug.   

Bydd gan lawer o fusnesau cyfrannog hefyd gynigion arbennig ‘Taleb yn Unig’ fel y gallwch gael mwy fyth am eich arian!!

Cyngor Tref yr Wyddgrug sy’n trefnu ac yn rheoli cynllun talebau’r Wyddgrug Yn Llwyr ac fe’i lansiwyd mewn ymateb i’r heriau enfawr i wead ein Tref a Chymuned oherwydd y Coronafeirws. Nid yw’r busnesau cyfrannog yn gorfod talu unrhyw ffi na chostau a bydd busnesau sy’n derbyn y talebau’n cael eu gwerth yn llawn yn ôl gan Gyngor Tref yr Wyddgrug. 

Nid yw Talebau Yr Wyddgrug yn Llwyr ar gael mwyach i’w prynu ond gellir eu gwario o hyd ac maent yn ddilys tan 31 Awst 2022.   

Spend_£_week_Welsh.jpg