Ynghylch

Cynllun talebau lleol yw Talebau Yr Wyddgrug yn Llwyr sy’n cynorthwyo pobl i siopa’n lleol / defnyddio gwasanaethau lleol ac edrych ar yr hyn sydd gan yr Wyddgrug i’w gynnig cyn ichi wario’ch arian yn rhywle arall. Bydd y talebau ar gael fesul symiau o £5 a gallwch eu gwario yn un neu ragor o’r 88 busnes sy’n cymryd rhan yng nghynllun yr Wyddgrug.   

Bydd gan lawer o fusnesau cyfrannog hefyd gynigion arbennig ‘Taleb yn Unig’ fel y gallwch gael mwy fyth am eich arian!!

Prynu fel anrheg - mae Talebau’r Wyddgrug Yn Llwyr yn gwneud anrhegion delfrydol ar gyfer penblwydd, y Nadolig neu unrhyw achlysur arall. Mae dewis da o ble gall rhywun wario talebau, boed hynny am bryd allan, cael tipyn o fwythau, dillad newydd, bwyd a diod neu rywbeth arall a’r anrheg orau oll, byddwch yn cefnogi busnesau lleol yr Wyddgrug. Trwy wneud hynny rydych yn cadw arian o fewn yr economi lleol, fel bod talebau’r Wyddgrug Yn Llwyr yn anrheg sy’n dal i roi a rhoi!

Prynu talebau i chi eich hun - bydd gan lawer o fusnesau cyfrannog gynigion arbennig ‘taleb yn unig’ ac, felly, beth am fanteisio ar y cynigion gwych hyn.


Cyngor Tref yr Wyddgrug sy’n trefnu ac yn rheoli cynllun talebau’r Wyddgrug Yn Llwyr ac fe’i lansiwyd mewn ymateb i’r heriau enfawr i wead ein Tref a Chymuned oherwydd y Coronafeirws. Nid yw’r busnesau cyfrannog yn gorfod talu unrhyw ffi na chostau a bydd busnesau sy’n derbyn y talebau’n cael eu gwerth yn llawn yn ôl gan Gyngor Tref yr Wyddgrug. 

Mae cynllun talebau Yr Wyddgrug yn Llwyr wedi bod yn llwyddiant ysgubol ac felly mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn ailgychwyn y cynllun ar ddydd Mercher 3ydd Tachwedd 2021.  Mae hynny’n golygu y bydd Taleb yr Wyddgrug yn Llwyr yn anrheg Nadolig berffaith neu rodd ar gyfer unrhyw achlysur trwy gydol y flwyddyn gan fod taleb ddyddiad dilysrwydd 31 Awst 2022.  

Spend_£_week_Welsh.jpg